Regulamin umieszczania ogłoszeń podnajmu
na platformie https://wynajmijgabinet.pl/

§1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dodawania ogłoszeń dot. podnajmu sal/gabinetów na platformie https://wynajmijgabinet.pl/ .
 2. Regulamin obowiązuje Ogłoszeniodawców, którzy dodali ogłoszenie na platformie https://wynajmijgabinet.pl/ oraz osób przeglądających platformę.

§2

 1. Publikowane ogłoszenia na platformiehttps://wynajmijgabinet.pl/, niezależnie od ich formy tj. : teksty, grafiki oraz video są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego platformy https://wynajmijgabinet.pl/ , ogłoszeniodawców lub osób trzecich. Zabrania się wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych.
 2. Platforma https://wynajmijgabinet.pl/ nie jest stroną transakcji. Platforma wystawia ogłoszenia podnajmu, umożliwia skontaktowanie się dwóch Stron celem podnajmu pomieszczeń.
 3. W ramach platformy https://wynajmijgabinet.pl/ możliwe jest :
  1. przeglądanie zawartości platformy
  2. korzystanie z funkcjonalności formularza zapytań
 4. dodawanie ogłoszeń wynajmu powierzchni
 5. Przeglądanie zawartości platformy jest całkowicie bezpłatne
 6. Usługi dodawania ogłoszeń świadczone są odpłatne według umieszczonego cennika
 7. Użytkownicy korzystający z formularza zapytań zgadzają się na przetwarzanie podanych danych osobowych celem obsługi wysłanego zapytania.

§3

 1. Aby dodać ogłoszenie na platformie https://wynajmijgabinet.pl/ należy skontaktować się poprzez formularz zapytańhttps://wynajmijgabinet.pl/dodaj-swoj-lokal/
 2. Ceny dodawania ogłoszeń są zawarte na podstronie https://wynajmijgabinet.pl/dodaj-swoj-lokal/#cennik . Właściciel platformy zastrzega sobie prawo do zmiany cen.
 3. Ogłoszeniodawca może dodać więcej niż jedno ogłoszenie na platformę https://wynajmijgabinet.pl/dodaj-swoj-lokal/#cennik , przy czym cena podana w cenniku dotyczy jednego ogłoszenia. W zależności od ilości dodanych ogłoszeń cena będzie podlegała indywidualnemu rabatowaniu.
 4. Aby umieścić ogłoszenie na platformie https://wynajmijgabinet.pl/ konieczne jest podanie danych j/n. Należy pamiętać, aby podane informacje zachowały najwyższy standard z dbałością o szczegóły. Ogłoszenie powinno być jednoznaczne, zrozumiałe, zgodne z prawdą oraz spełniać wymogi techniczne określone przez platformę https://wynajmijgabinet.pl/
  • Adres e-mail , który posłuży jako kontakt w formularzu zapytań. Adres ten nie będzie widoczny na stronie ogłoszenia, będzie dodany do formularza celem wysyłania zapytań.
  • Nr telefonu, który posłuży jako kontakt.
  • Opis ogólny lokalu/pomieszczenia. Ilość znaków zgodna z wykupionym pakietem.
  • Metraż udostępnionej powierzchni
  • Jakie jest wyposażenie standardowe lokalu/pomieszczenia
  • Co zostaje udostępnione nieodpłatnie
  • Informacje na temat dodatkowych usług i wyposażenia
  • Dodatkowe informacje, istotne celem dopełnienia opisu
  • Adres lokalu/pomieszczenia
  • Zdjęcia lokalu/ pomieszczenia zgodnie z pkt.6 3
  • Cenę za wynajem z podziałem na godziny, dzień.
  • W jakich godzinach możliwy jest podnajem
 5. Publikacja ogłoszenia następuje po podaniu prawidłowych danych zgodnie z pkt. 4 3 oraz po opłaceniu wybranego pakietu.
 6. Minimalny rozmiar zdjęcia – krótszy bok min. 1080 pikseli. Zdjęcia należy dodawać w formatach jpg, jpeg i png. Preferowane zdjęcia w układzie poziomym. Zdjęcia powinny przedstawiać aktualną ofertę tj. przedmiot podnajmu wraz ewentualnym wyposażeniem. Na zdjęciach nie powinno się umieszczać tekstów i logo firm.
 7. Portal https://wynajmijgabinet.pl/zastrzega sobie prawo do edycji podanych opisów. Pod czynnością edycja rozumie się, wprowadzanie drobnych korekt opisowych bądź dostosowywanie ogłoszenia do wymogów technicznych. Każda edycja po stronie portalu https://wynajmijgabinet.pl/ będzie omawiania z Ogłoszeniodawcą.
 8. W treści Ogłoszenia nie można wskazywać danych kontaktowych, dane takie mogą zostać podane wyłącznie we wskazanych w tym celu polach formularza
 9. Jedno ogłoszenie dotyczy jednego Przedmiotu podnajmu.
 10. Ten sam Przedmiot podnajmu może być objęty tylko jednym ogłoszeniem na portalu https://wynajmijgabinet.pl/
 11. Ogłoszeniodawca ma prawo w dowolnym momencie edytować dane podane w ogłoszeniu jak i jego treści. Przy czym edycja nie oznacza usuwania ogłoszenia i dodawania nowego ogłoszenia. Proces edycji odbywa się w ramach jednego ogłoszenia.
 12. Ogłoszenie zostaje wystawione na okres wybrany w pakiecie, okres ten jest liczony od 1 dnia opublikowania ogłoszenia na platformie https://wynajmijgabinet.pl/
 13. Po zakończonej publikacji Ogłoszeniodawca sam archiwizuje treść ogłoszenia oraz wszystkie transakcje z nim związane.

§4

 1. Platforma https://wynajmijgabinet.pl/ nie jest stroną transakcji. Platforma wystawia ogłoszenia podnajmu, umożliwia skontaktowanie się dwóch Stron celem podnajmu pomieszczeń. Ostateczne rozliczenie za podnajem pomieszczenia odbywa się między Ogłoszeniodawcą a Podnajmującym.
 2. W przypadku działań windykacyjnych Ogłoszeniodawcy z Podnajmującym, portal https://wynajmijgabinet.pl/ nie jest stroną sporu.
 3. Podane dane w ogłoszeniu kierują potencjalnego Klienta bezpośrednio do Ogłoszeniodawcy.
 4. Ogłoszeniodawca poza platformą https://wynajmijgabinet.pl/ podpisuje umowę podnajmu wraz z regulaminem użytkowania podnajmowanych powierzchni z Klientem, który poprzez platformę https://wynajmijgabinet.pl/ skontaktował się celem podnajmu zgodnie z przedmiotem wystawionym w ogłoszeniu.

§5

 1. Platforma https://wynajmijgabinet.pl/zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do obowiązującego Regulaminu. Wszystkie zmiany są wprowadzone na bieżąco do treści Regulaminu.
 2. Wystawienie ogłoszenia na platformie https://wynajmijgabinet.pl/ oznacza akceptację niniejszego regulaminu.